حمایت درمانی

حمایت درمانی

اهدای کمک جهت درمان کودکان بیمار

  • کل مبلغ مورد نیاز : 100000000/00

مبحث درمان کودکان از اولویت های بنیاد نیکوکاری فرشته ها می‌باشد. بسیاری از خانواده‌هایی که تحت حمایت قرار می‌گیرند، فرزندی دارند که نیاز به درمان دارد. خدماتی که به این عزیزان داده می‌شود شامل تامین هزینه های بستری در بیمارستان، جراحی، پیوند اعضا، مراقبت های قبل و بعد از عمل و... می‌شود. همراهی شما منجر می‌شود تا با تامین به موقع هزینه‌های درمانی، سلامتی را به این کودکان بازگردانیم و آرامش را در زندگیشان جاری کنیم.