پویش ها | دست در دست فرشته ها

کمپین اهدای پوشک

کمپین اهدای پوشک برای کودکان کم توان و بیمار

  • کل مبلغ مورد نیاز: 80,000,000 تومان
64
حمایت از کودکان فلج مغزی (cp)

پویش بزرگ حمایت از کودکان مبتلا به بیماری فلج مغزی(cp)

  • کل مبلغ مورد نیاز: 10,000,000,000 تومان
60
حمایت از مادران باردار

اهدای کمک جهت مراقبت های پیش از زایمان

  • کل مبلغ مورد نیاز: 70,000,000 تومان
25
حمایت درمانی

اهدای کمک جهت درمان کودکان بیمار

  • کل مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
15
تهران همدل

توزیع سبد کالا عیدانه و رمضانه در جهت حمایت از خانواده های کودکان بیمار و کم توان

  • کل مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
30
حمایت دارویی

اهدای کمک جهت دارودرمانی کودکان بیمار

  • کل مبلغ مورد نیاز: 50,000,000 تومان